забранен

забранен
прил. - запретен, непозволен, неразрешен, недопустим, наказуем
прил. - заварден, запазен, недостъпен, охраняем, охранителен

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • беззаконен — прил. незаконен, противозаконен, противоправен, непозволен, недопустим, забранен, запретен, неоснователен, неправилен, несправедлив, неправ прил. безотговорен, безконтролен, самоволен, своеволен …   Български синонимен речник

  • заварден — гл. предпазен, предварден, защитен, запазен, заграден, охранен гл. запретен, забранен гл. ангажиран, зает …   Български синонимен речник

  • запазен — гл. скрит, прикрит, прикътан, потаен гл. цял, цялостен, целеничък, непокътнат, непобутнат, неприкосновен, жив, здрав, недокоснат, оцелял, ненакърнен, жив и здрав, здрав и читав, читав гл. охранен, охранителен, запретен, забранен, заварден гл.… …   Български синонимен речник

  • запретен — гл. забранен, непозволен гл. запазен, заварден, недостъпен …   Български синонимен речник

  • наказуем — прил. забранен, запретен, незаконен, противозаконен, престъпен, преследван, нереден …   Български синонимен речник

  • недостъпен — прил. недосегаем, недостижим, непостижим, непристъпен, непроходим, мъчнопроходим, труднопроходим, труден, мъчен, непреодолим прил. самотен, уединен, скрит, тайнствен прил. забранен прил. далечен …   Български синонимен речник

  • незаконен — прил. беззаконен, противозаконен, незаконосъобразен, в нарушение на закона, непозволен, забранен, запретен, недопустим, неправилен, неоснователен, неправ, несправедлив прил. безконтролен, безотговорен, своеволен прил. недействителен, невалиден… …   Български синонимен речник

  • непозволен — прил. забранен, запретен, неразрешен, недопустим, незаконен, наказуем, преследван прил. запазен, заварден, охраняван …   Български синонимен речник

  • охранителен — прил. запазен, заварден, забранен, охраняем …   Български синонимен речник

  • престъпен — прил. злосторнически, злосторен, разбойнически, злодеен, злодейски прил. наказуем, противоправен, противозаконен, незаконен, забранен, преследван, наказван прил. застрашителен, страшен, злобен, лош, зъл прил. тъмен, нечист, мръсен, позорен …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”